SUOMEN MUSLIMIFOORUMI RY:N KANNANOTTO ELÄINSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA

15.09.2021

Islamin sääntöjen mukainen halal-teurastus sekä juutalainen kosher-teurastus loppuvat Suomessa, mikäli toiveet eläinsuojelulain muutoksista menevät läpi. Voimassaolevaa eläinsuojelulakia ollaan uudistamassa eläinten hyvinvointilaiksi ja mikäli lakiehdotus hyväksytään, edellytetään eläimen teurastukselta sitä, että eläin tainnutetaan ennen verenlaskun aloittamista. Tällä hetkellä eläinsuojelulain mukaan verenlasku on aloitettava samanaikaisesti tainnuttamisen kanssa. Siipikarjaan kuuluva eläin saadaan kuitenkin teurastaa katkaisemalla kaula nopeasti terävällä aseella.

Suomen Muslimifoorumi ry vastustaa ehdotettuja lakimuutoksia. Kyseinen lakimuutos estäisi suomalaisia muslimeja ja juutalaisia nauttimasta kotimaisesta lihasta. Artikkelissa on vedottu siihen, että lihaa voi kuitenkin hankkia ulkomailta. Tämä on totta, mutta monella uskovaiselle on tärkeää syödä kotimaista lihaa, jonka alkuperään ja tuotantoon voi luottaa. Lisäksi on kyseenalaista, kuinka pitkään halal-lihaa on mahdollista Euroopan alueelta saada, sillä jotkut Euroopan maat ovat jo kieltäneet kokonaan halal- ja kosher-teurastuksen. Lakiehdotusta perustellaan eläinten hyvinvoinnilla. Aihetta käsittelevään Maaseudun tulevaisuus -lehden artikkeliin haastatellut Suomen Islam-seurakunnan kunniapuheenjohtaja Atik Ali sekä Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Yaron Nadbornik toteavat eläinten hyvinvoinnin kuuluvan uskonnolliseen teurastukseen, ja että kosher-teurastus edellyttää eläimen hyvää kohtelua koko sen elämän ajan. Myös islamilaisessa halal-teurastuksessa, samoin kuin eläinten kohtelussa ylipäätään, tulee huolehtia eläimen hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. (Linkki artikkeliin lopussa)

Muslimit uskovat teurastuksiin liittyvien sääntöjen ja ohjeiden tulevan Jumalalta, ja ne ovat siten kaikkein oikeudenmukaisimpia. Islamilaisessa ajattelussa jokainen ihminen on vastuussa teoistaan, ja eläimiä julmasti kohteleva ihminen voi joutua teoistaan vastuuseen viimeistään Tuomiopäivänä. Eläintä tulee kohdella hyvin sen koko elämän ajan. Teurastustilassa ei tule olla muita eläimiä, käytettävä veitsi tulee pitää piilossa eläimeltä ennen teurastusta ja teurastuspaikan tulee olla puhdas verestä ennen seuraavaa teurastusta. Teurastus tapahtuu erittäin terävällä veitsellä, yhdellä viillolla.

Vähemmistöjen toimintaan liittyy usein ennakkoluuloja sekä tietämättömyyttä, ja kuten Nadbornik artikkelissa toteaa, on pienten vähemmistöjen oikeuksia helpompi rajoittaa kuin enemmistön. Länsimaissa muslimien tapoja, jotka poikkeavat valtavirrasta pidetään usein myös ongelmallisina ja barbaarisina, riippumatta siitä onko kyseisessä yhteiskunnassa muita yhtä "barbaarisia" tapoja. Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston lausunnossa edelliseen hallituksen esitykseen (linkki artikkelin lopussa) käydään läpi tutkimuksia liittyen juutalaisten Shechita-teurastukseen ja toisaalta tainnuttamiseen ennen verenlaskua. Suomessakin käytetty tainnutus pulttipistoolilla voi epäonnistua ja aiheuttaa suurta kärsimystä eläimelle. Vastaavasti jos verenlasku aloitetaan oikeaoppisesti, on eläin nopeasti tiedoton. Muslimien uskonnonharjoitukseen kohdistuvia rajoituksia ei voida irroittaa eurooppalaisesta ja suomalaisesta islamofobisesta ilmapiiristä ja kontekstista, jossa rajoituksia tehdään. Esimerkiksi Pew -tutkimuskeskuksen raportin (linkki alhaalla) mukaan vuosina 2007-2017 rajoitukset uskonnollisten ryhmien tai yksilöiden toimille olivat Euroopassa suurimpia suhteessa muihin tutkittuihin maantieteellisiin alueisiin.Kaavailtu eläinsuojelulain muutos on myös tarpeeton. Tällä hetkellä teurastus tehdään samanaikaisesti tainnutuksen kanssa, joten ongelmaa asian suhteen ei pitäisi olla eikä lakia näin ollen tarvetta muuttaa - ellei tarkoituksena ole nimenomaan kieltää uskonnollisista syistä ja tavalla toteutettava teurastus. Lakimuutos ei parantaisi eläinten hyvinvointia, mutta estäisi suomalaisia muslimeja ja juutalaisia saamasta kotimaista lihaa. Suomen Muslimifoorumi ry:n näkemyksen mukaan kaavailtu uskonnollisen teurastuksen kielto rajoittaa muslimien ja juutalaisten uskonnonvapautta sekä rapauttaa näiden kahden uskonnollisen vähemmistön yhdenvertaista asemaa yhteiskunnassa. Kielto on eläinten hyvinvoinnin kannalta tarpeeton, sekä osoitus islamofobiasta ja yleisestä uskontovastaisuudesta. 

Linkki Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston lausuntoon: https://www.eduskunta.fi/.../Documents/EDK-2018-AK-224901.pdf

Linkki Pew -tutkimuskeskuksen raporttiin: https://www.pewforum.org/.../a-closer-look-at-how-religious.../

Linkki alkuperäiseen juttuun maaseudun tulevaisuudessa:

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/artikkeli-1.1531965?fbclid=IwAR3E9HaIiqqLKpvud8b7dO7RL1b3NVEoEUULnYGE8fW0xAySX6fL1KSd8AY