YHDISTYKSEN TAUSTA JA TAVOITE


Oheinen kuva otettu Suomen Muslimifoorumin perustamiskokouksen yhteydessä ennen koronapandemiaa. Paikalle pääsi tuolloin osa Suomen Muslimifoorumin perustajajäsenistä sekä viranomaisten edustajia. Kiitämme jokaista Foorumin toiminnassa jo mukana olevaa ja kutsumme myös muita yhteisöjä ja yksittäisiä henkilöjäseniä mukaan Suomen Muslimifoorumin toimintaan.

Suomen Muslimifoorumi ry perustettiin keväällä 2020 tarpeeseen muodostaa muslimien yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta lisäävä yhteistyöelin ja asiantuntijaorganisaatio. Suomen Muslimifoorumin tarkoituksena on edistää muslimiväestön hyvinvointia sekä erityisesti tukea tulevien sukupolvien islamilaista identiteettiä kehittämällä islamilaisten yhteisöjen toimintaa sekä tukemalla muslimiyhteisön koulutusta. Keskeisenä tehtävänä on edistää muslimiyhteisön yhtenäisyyttä luomalla keskustelufoorumi, johon kaikki muslimit ovat tervetulleita, riippumatta siitä kuuluvatko he islamilaisiin yhteisöihin vai eivät.

Suomen Muslimifoorumin tavoitteena on lisätä muslimien ja muun väestön vuoropuhelua sekä tukea muslimien ja viranomaisten yhteistyötä, jonka avulla voidaan luoda Suomalaiseen yhteiskuntaan uskonnollisia yhdyskuntia, muslimiyhteisöjä ja järjestöjä tukevia rakenteita. Tarve rakenteille nousee siitä, että nykyisessä tilanteessa muslimitaustaisten toimijoiden toimintaan vaikuttaa liian vähäiset resurssit sekä se, että toimintaa tehdään pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin.

Suomen muslimiyhteisö on moninainen ja uskonnolliset ja aatteelliset yhteisöt ovat usein etnisesti jakautuneita. Muslimiyhteisön hajanaisuuden vuoksi, Suomen Muslimifoorumin ensisijainen tehtävä on muslimiyhteisön yhtenäisyyden lujittaminen ja luottamuksen lisääminen toisiamme sekä viranomaisia kohtaan. Suomen Muslimifoorumin tavoitteena on osallistaa eri ikäisiä ja eri taustoista tulevia muslimeita mukaan toimintaan sekä antaa areena, jossa sekä naisilla että miehillä on yhdenvertaiset mahdollisuudet kehittää Suomen muslimiyhteisön tilannetta.Suomen

Muslimifoorumi katsoo, että erityisesti nuorille sekä tuleville sukupolville voi olla haastavaa löytää paikkaansa nykyisissä yhteisöissä. Suomen Muslimifoorumissa haluamme antaa nuorille mahdollisuuden rakentaa sellaista muslimiyhteisöä, joka yhdistää eri taustoista tulevat nuoret yhteen. Foorumin yhtenä tehtävänä on luoda sellaisia toimia, jotka tukevat tulevien sukupolvien uskonnollista ja maallista elämää Suomessa ja terveen muslimi-identiteetin kasvua siten, että tulevat sukupolvet osallistuisivat yhdenvertaisina yhteiskunnalliseen toimintaan, sitoutuneina sen kehittämiseen ja samalla oman islamilaisen identiteetin säilyttämällä.

Suomen muslimifoorumi on ainutlaatuinen toimija islamilaisten yhteisöjen kentässä, koska jäsenenä voi olla sekä yhteisöjä että yksittäisiä henkilöitä eikä jäsenyys ole riippuvainen kuulumisesta johonkin muuhun järjestöön. Foorumi ei ole uskonnollinen toimija, mutta foorumin toiminta perustuu Koraaniin ja Profeetan (saas) sunnaan, ja foorumin tarkoituksena edistää muslimien elämään liittyviä sekä maallisia että uskonnollisia oikeuksia.