NIYA - Yhdessä paremmin hanke (2024)

Suomen muslimifoorumi ry toteuttaa vuoden 2024 kuluessa NIYA-hankkeen, jota rahoittaa Alli Paasikiven säätiö: https://allinsaatio.fi/

Tavoite

Hankkeen on tavoitteena muslimiväestön yhteistyön, toimintaedellytysten ja osaamisen kehittäminen sekä kahdensuuntaisen yhteistyön ja tiedonsiirron edistäminen.


Kohderyhmät

Pääasiallisena kohderyhmänä on Suomessa asuvat muslimit ja heitä edustavat toimijat.


Hankkeen pilottivaiheessa vuonna 2024 mukana ovat seuraavat toimijat:

Suomen Bosnjakkien Islam Yhdyskunta

PAK-Fin islam kulttuurikeskus

Darul-Aman Islamilainen keskus

Ummah moskeija

As-salam Islamilainen keskus


Toisasiallisena kohderyhmänä yhteiskunnan eri toimijat, kuten ministeriöt, hyvinvointialueet, kaupungit, kansalaisjärjestöt ja muut toimijat.

Yhteistyö toisasiallisten kohderyhmien kanssa keskittyy hankkeen pilottivaiheessa yhteistyöhön viranomaistahojen kanssa.Toimintamuodot

Hankkeessa toteutetaan selvitys muslimiväestön koulutustarpeista ja luodaan koulutussuunnitelma sekä järjestetään pilottikoulutus selvityksestä nousseiden tarpeiden perusteella.

  • Hankkeessa toteutettava koulutusselvitys on toteutettu vuoden 2024 alussa hankkeessa mukana oleville islamilaisille yhdyskunnille ja jatkossa kerätään vielä lisää tietoa muilta Suomen islamilaisilta yhdyskunnilta ja yhteisöiltä.

  • Hankkeen pilottikoulutus järjestetään syksyllä 2024 ja se on kohdennettu hankkeen pilottivaiheeseen osallistuville yhdyskunnille.


Hankkeen osana ylläpidetään keskustelufoorumia, jossa välitetään tietoa ajankohtaisista asioista keskittyen erityisesti perheiden tilanteiden ja hyvinvoinnin edistämiseen.

  • Keskustelufoorumin tapahtumat on suunnattu pääsääntöisesti hankkeeseen osallistuvien yhdyskuntien edustajille sekä jäsenille. 
  • Osa hankkeen keskustelutapaamisista toteutetaan avoimina tapahtumina, joihin voivat ilmoittautua myös pilottivaiheen ulkopuoliset tahot. Avoimista tapahtumista tiedotetaan Suomen Muslimifoorumin nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavilla.


Hankkeen kahdensuuntaisen yhteistyön osana järjestetään säännöllisiä tapaamisia viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa ajankohtaisista teemoista.

  • Viranomaistapaamisiin osallistuvat hankkeen pilottivaiheen toimijien edustajat sekä Suomen Muslimifoorumin edustajat. 
  • Viranomaistapaamisissa on tavoitteena edistää yhteistyötä ja lisätä molemminpuolista tietoisuutta muslimeita koskevista yhteiskunnallisista ilmiöistä.
  • Keskeisenä tarkoituksena on viedä viranomaisille tietoa hankkeen keskustelutapaamisissa käsitellyistä teemoista.Voit ladata hankkeen esitteen pdf-tiedostona alla olevasta painikkeesta. 

Yhteydenotto

Mikäli kiinnostuit hankkeesta tai sen toiminnoista ja haluat saada lisätietoa, olethan yhteydessä NIYA-hankkeen koordinaattoreihin sähköpostitse: suomenmuslimifoorumi@gmail.com tai puhelimitse: 044 3254255